【GEOG】10 小時掌握答題技巧 x 地圖閱讀技巧

【GEOG】10 小時掌握答題技巧 x 地圖閱讀技巧

課程介紹


J Yeung,可能係全香港最好嘅地理補習名師……

點解咁講?我諗就算大家未聽過 J Yeung 呢個名,相信都一定聽過遵理嘅 Geography 大型模擬試,正正係 J Yeung 首創舉辦!導師 J Yeung 作為遵理地理名師,逾十年補習經驗,了解嚟自唔同學校、唔同程度考生嘅需要,指導出一眾 Level 5+ 學生,其教學質素備受學生肯定,口碑極佳

【10 小時掌握答題技巧 x 地圖閱讀技巧】

專為 S4 – S6 備戰 DSE 同學而設,特別是打算於短時間內提升答題技巧的同學!課程中涵蓋高中 DSE 地理科短題目、短文章技巧及地圖閱讀。雖然課程中教學的方向、概念及例子多與坊間的教科書及資源大有不同,但同學往往能藉著課程中所教授的概念輕鬆應付公開試試題,不論 DRQ 或 Essay,通通都可以奪取滿分或接近滿分的成績!

high-angle-world-globe-antique-store

而課程中每個單元均配有精美筆記,詳細列出每個單元要點,利用歷屆試題去詮釋並傳授你每個單元答題技巧,當中更包括滿分真跡及 J Yeung 編寫的滿分範例,讓同學對地理科有更充足的掌握及運用,更能融會貫通靈活運用並應對更高難度的試題,為學生準備好迎戰 DSE!

課程包括:

DRQ & Essay Skill 短題目、短文章技巧

地理科的短文章其實是有既定「格式」,一旦「格式」錯誤,一條 6 分題目就不能獲 4 分以上,立即降級,大學止步!而有關寫短文章題目的「格式」及「步驟」,會在這個課程中全公開。考生必須儘早學習及應用,才能有效應對來年 DSE 題目。

Map Reading 地圖閱讀

公開試中地圖題的佔分越來越重,除了準確度要高之外,速度一樣重要!考評局建議考生用 1.5 分鐘完成一題 MC,但如果考生能於 45 秒內完成一題,餘下的時間便能讓你在 FBQ 6 分題或 Essay 有更充裕的時間完成,間接升 Grade。

而地圖題其實是可以透過反覆的操練而輕鬆奪分。課程將會訓練同學們的「速度」及「準確度」,全取分數並非難事。

此乃遵理學校 (EDB/28909) 舉辦的課程

課程資源


此課程將包含以下課程配套:

  • 課堂筆記

# 課程配套資料將以順豐智能櫃到付形式派發,付款時請填寫智能櫃詳細地址以供寄件。

導師簡介


J Yeung; 十年經驗、千人模擬試創辦人

香港大學社會科學學院畢業,雙主修心理學和地理;香港大學修畢教育文憑,主修通識教育;大學期間曾修讀政治、能源、可持續發展、社會政策、個人成長心理學、中國與全球化等與文憑試通識科相關科目,亦於可再生能源、中國的可持續發展、社會學等相關科目奪A / A-成績

了解導師詳情